Welcome, Guest Login|Sign Out

batu serai hijau gelap dan pucuk pisang

Antara warna permata serai yang jarang diperolehi,permohonan dalam bulan muharram.Boleh hubungi pengasas blog utk maharnya.